top of page
Kancelaria Adwokacka
adw. Monika Kamińska
adwokat

 

Adwokatura Polska jest powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, a także współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu prawa. 

Adwokat w wykonywaniu obowiązków zawodowych jest niezależny i podlega tylko ustawom. 

(art. 1 prawa o adwokaturze)

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej. Przepisy prawa o adwokaturze, zasady etyki i tradycja zawodu ustanawiają dla adwokatów szereg uprawnień i obowiązków gwarantujących należyte wykonywanie obowiązków względem Klientów. Adwokat zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Ponadto podczas wykonywania obowiązków zawodowych adwokat korzysta z ochrony prawnej podobnie jak sędzia i prokurator. Ma przy tym zagwarantowane prawo do korzystania z wolności słowa i pisma podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Powyższe zasady gwarantują Państwu pełną ochronę w związku z udzielaną pomocą prawną, a także świadczenie usług najwyższej jakości. 

windykacja

windykacja

sprawy cywilne

sprawy

cywilne

sprawy karne i wykroczeniowe

sprawy

karne

sprawy administracyjne

sprawy

administracyjne

inne sprawy

inne sprawy

KONTAKT

adres Kancelarii:

ul. Teofila Lenartowicza 5/2

31 - 138 Kraków

numer telefonu:

505 693 401

adres poczty elektronicznej:

monika.kaminska@adwokatura.krakow.pl

numer konta:

02 1050 1445 1000 0092 2871 9010

bottom of page