top of page
PRAKTYKA
windykacja

Oferuję profesjonalną obsługę windykacyjną przedsiębiorcom, jak i klientom indywidualnym na wszystkich etapach postępowania, to jest na drodze polubownej, na etapie postępowania sądowego i w postępowaniu egzekucyjnym. 

sprawy cywilne

Oferowane usługi z zakresu prawa cywilnego obejmują wszystkie gałęzie prawa prywatnego, w tym prawo rzeczowe, umowy, spadki czy prawo rodzinne. Świadczona pomoc w zależności od potrzeb Klienta może ograniczyć się do udzielenia porady bądź objąć reprezentowanie w postępowaniu przed sądem. Pomoc adwokata może być także przydatna, zanim sprawa zostanie skierowana przed sąd, podczas negocjacji ugodowych czy korespondencji przedsądowej. Pomocna może też się okazać asysta przy prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów.

sprawy karne

Każdy podejrzany i oskarżony ma prawo do obrony. Świadczę profesjonalną pomoc z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń w sprawach przed organami postępowania przygotowawczego, sądami oraz związanych z wykonaniem kary.

Pokrzywdzonym oferuję pomoc w postaci reprezentowania w procesach karnych, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych związanych z popełnieniem przestępstwa, a także sporządzania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa i prywatnych aktów oskarżenia.

sprawy administracyjne

Świadczę szeroki zakres usług związanych z prawem administracyjnym, w tym reprezentowanie Klientów przed organami administracji oraz występowanie przed sądami administracyjnymi. Spotkanie z adwokatem zawsze może ograniczyć się do udzielenia porady prawnej, wedle życzenia Klienta. 

inne sprawy

Trudno w kilku paragrafach wymienić wszystkie sprawy, którymi się zajmuję. Każda sprawa jest przeze mnie indywidualnie traktowana, chętnie uczę się nowych zagadnień, staram się nie popaść w rutynę. Zapraszam zatem do kontaktu. Podkreślam przy tym, iż umówienie się na spotkanie z adwokatem nie obliguje Państwa do zlecenia sprawy.

cennik

Kodeks etyki adwokackiej a także specyfika zawodu nie pozwalają na ustalenie stałych stawek za pracę adwokata. Dlatego mogę jedynie Państwa zapewnić, że są one konkurencyjne i w pełni adekwatne do poziomu świadczonych usług. Wynagrodzenie jest ustalane na początku podjęcia współpracy i znajduje odzwierciedlenie w pisemnej umowie.

bottom of page