top of page

Pomoc Frankowiczom


W ramach organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką akcji "Pomoc frankowiczom" ponad 600 adwokatów z całej Polski zgłosiło się do udzielania porad prawnych osobom, które posiadają kredyty indeksowane lub denominowane do waluty obcej.

Informuję, iż również zdecydowałam się wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Jak wskazują pomysłodawcy akcji, pomimo korzystnych opinii dla kredytobiorców Rzecznika Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na obecnym etapie nie wyklarowała się jednolita linia orzecznicza gwarantująca kredytobiorcom sukces w sądzie. Adwokaci biorący udział w akcji będą przede wszystkim informować klientów o możliwościach ochrony ich praw na etapie przedsądowym oraz sądowym. Akcja kierowana jest szczególnie do osób, które zaciągnęły kredyt w latach 2007-2008, z uwagi na zbliżający się okres przedawnienia roszczeń. Jednak zachęcam Państwa aby jak najszybciej zasięgnąć pomocy.

Wszystkich kredytobiorców zapraszam do kontaktu.

Więcej informacji o akcji na:

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page